Innehåll

Vad innehåller ProBelly?

Innehåll:

Pediococcus acidilacticiLactobacillus plantarumLactobacillus plantarum, maltodextrin, D-vitamin, sötningsmedel (sukralos och sackarin), dextrat, kiseldioxid. 

ProBelly innehåller tre patenterade stammar av mjölksyrabaketerier (P.acidilactici CECT7483, L.plantarum CCT7484 och L.plantarum CECT7485) samt D-vitamin. Kombinationen är både testat och kliniskt utvärderad i randomiserade placbokontrollerade studier och rekommenderad av World Gastroenterology Organisation .

Gluten – Nej

Laktos – Nej

Mjölkprotein – Nej

Animaliskt ursprung (vilket djur, nöt/gris vid t.ex. gelatin) – Nej

Vegansk – Ja

Ok för Gravida & Ammande – Ja

Plast/plaster (avseende förpackning) – Nej

Åldersgräns – Vuxen.
Innehåller inga kända allergener

Hållbarhet och förvaring: Förvara svalt och torrt under 25ºC. Förvara ej i direkt solljus. Bäst föredatum är baserat på korrekt förvaring samt att förpackningen inte är skadad. Frys inte produkten. Förvaras oåtkomligt för barn.

ProBelly i3Plus är klassat som ett Livsmedel för Speciella Medicinska ändamål för kostbehandling av IBS och utvecklad i samarbete med sjukvården

ProBelly är inte ett komplett livsmedel och är inte lämplig att använda som enda näringskälla.

Mag-tarmproblem bör utredas av läkare och kostbehandling bör ske i samråd med läkare eller dietist

Vad är Probiotika?

ProBiotika definieras som: levande mikroorganismer, som efter förtäring i visst mängd är mer hälsobefrämjande än det som kan uppnås med basal kost. Enligt World Gastroenterology Organisation (WGO) kan de potentiella probiotiska fördelarna endast tillskrivas den stam eller de stammar som testas och inte till hela arten eller gruppen av mjölksyrabakterier eller andra probiotika (Guarner, et al. 2008).

Innehåller ProBelly socker? Hur mycket?

Många som lider av IBS får problem av olika sötningsmedel. ProBelly innehåller därför sötningsmedel för smakens skull som rekommenderas av FODMAP, sukralos och natriumsackarin. Total mängd per portion är begränsad till 0,0005g.

Hur ska man ta ProBelly?

Finns det någon gräns för hur länge man kan ta ProBelly?

ProBelly ger successivt mer och mer lindring av IBS. Bäst lindring får du om du använder ProBelly i 6 veckor eller mer. Om du blir riktigt bra därefter kan du göra ett uppehåll. Om symptomen kommer tillbaka kan du börja med ProBelly igen. ProBelly är ofarlig och du kan ta den länge, men det är onödigt om symtomen försvinner helt.

Är det farligt att ta ProBelly om jag inte har IBS?

Nej. Det finns inga kända risker för friska med att ta ProBelly även om du inte har diagnosticerats med IBS

Kan man äta ProBelly när man är gravid?

Eftersom magproblem kan ha många orsaker, inte minst under graviditet, rekommenderar vi alltid att man diskuterar alla former av behandling inklusive egenvård med sin läkare eller mödravårdscentral under graviditet för att få en individuell bedömning av besvär och behandling.

Har upplevelsen av effekt skiljt sig åt beroende på IBS-variant?

Upplevelsen var densamma. I randomiserade kliniska studier korrigerade kombinationen av de tre bakteriestammarna oblanaser i tarmen, minskade inflammation och överkänslighet och minskade tarmläckage. I studierna uppmättes samma hjälp med förstoppningsdomineras IBS (IBS-C), diarédominerad IBS (IBS-D) och IBS-M som är en blandning av IBS-C och IBS-D. I samband med att produkten testades som i3.1 uppgavs motsvarande hjälp. För att få bästa möjlig hjälp skall ProBelly helst tas minst 6 veckor, en gång/dag.

Funktion

Hur fungerar ProBelly?

I randomiserade kliniska studier korrigerade kombinationen av de tre bakteriestammarna oblanaser i tarmen, minskade inflammation och överkänslighet och minskade tarmläckage. I studierna uppmättes samma hjälp med förstoppningsdomineras IBS (IBS-C), diarédominerad IBS (IBS-D) och IBS-M som är en blandning av IBS-C och IBS-D.

Ger ProBelly några biverkningar?

Inga biverkningar har rapporterats i studier på ProBelly.

ProBelly ska inte tas om man är allergisk mot något av innehållsämnena.

Pris och återförsäljare

Var kan jag köpa ProBelly?

I dagsläger kan ProBelly köpas på Medbox.se samt på Apoteks HjärtatApotea.se och på Belly Balance

OBS! PRODUKTEN SÄLJS ENDAST INOM SVERIGE!

Vad kostar ProBelly?

Priserna kan variera eftersom kedjorna själva sätter sina priser och produkten kan till exempel ingå i olika kampanjer.

Här kan du köpa ProBelly!